ZÁKLADNÍ INFORMACE

 

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) při ZŠ Horníkova bylo zřízeno ve školním roce 2009/2010. Tvoří ho výchovný poradce, školní psycholog, metodik prevence a speciální pedagogové pro 1. a 2. stupeň. ŠPP poskytuje základní poradenské služby žákům, rodičům a pedagogům.

 

Nabídka ŠPP

 

  • spolupráce školního psychologa, výchovného poradce a metodika prevence se žáky, třídními kolektivy, učiteli a rodiči
  • podpora komunikace mezi školou a rodiči, individuální přístup
  • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • péče o žáky nadané a o žáky s neprospěchem
  • preventivní, poradenská a diagnostická činnost
  • odborná a metodická pomoc učitelům
  • spolupráce s ostatními institucemi