DŮLEŽITÉ ODKAZY

 

Pedagogicko psychologická poradna

Pedagogicko-psychologická poradna Brno: www.pppbrno.cz

 

Speciálně pedagogická centra

SPC Štolcova (poruchy autistického spektra): www.autistickaskola.cz

SPC Kociánka: www.skola-kocianka.cz/specialne-pedagogicke-centrum/

SPC při ZŠ Sekaninova 1 (Husovická): www.zssekaninova.cz/specialne-pedagogicke-

centrum/

SPC při ZŠ Novoměstská 21: https://www.zsspbrno.cz

 

Střediska výchovné péče

Středisko výchovné péče HELP ME, Bořetická 2, Brno: www.svphelpme.cz

Středisko výchovné péče, Veslařská 252, Brno: www.svp.dum-brno.cz

Středisko výchovné péče, Gabriely Preissové 8, Brno: www.svpbrno.ic.cz

Středisko výchovné péče, Hlinky 140, Brno:  www.ddubrno.cz

Ratolest Brno, o.s. www.ratolest.cz

 

Krizové situace

Modrá linka – linka důvěry pro děti a mládež, poradna: www.modralinka.cz

Krizové centrum pro děti a mládež Spondea: www.spondea.cz
Poradenské centrum TRIADA: www.triada-centrum.cz

Bílý kruh bezpečí: www.bkb.cz/index.php   

 

Volnočasové aktivity

Salesiánské středisko Líšeň: www.salesko.cz