KONTAKTY 

 

Zaměstnanec Jméno, e-mail Telefon
Vedoucí ŠPP
Výchovný poradce
Mgr. Hana Pavlíčková
 hpavlickova@zshornikova.cz 
603454624
Školní psycholog Mgr. Jiřina Juřičková 

psycholog@zshornikova.cz

725895559
Metodik prevence Mgr. Jarmil Muller 

jmuller@zshornikova.cz

737002467
Speciální pedagog 1. st. Mgr. Hana Mezihoráková 

hmezihorakova@zshornikova.cz

 
Speciální pedagog 2. st. Mgr. Ludmila Čoupková 

lcoupkova@zshornikova.cz

 

Zástupce vedení            Mgr. Alena Fialová                         

afialova@zshornikova.cz

725430377