Konzultační hodiny

 

Zaměstnanec

Den

Konzultační
hodiny

Výchovný poradce

pondělí

13:00 – 14:00

Školní psycholog

středa

13:00 – 14:00

Metodik prevence

pondělí

13:30 – 15:30

Speciální pedagog 1. st.

pondělí

13:00 – 14:00

Speciální pedagog 2. st.

pondělí

14:00 – 15:00

Zástupce vedení-ZŘ 1.st.

pondělí

13:00 – 14:00

 

Prosíme rodiče, aby si termín konzultace předem domluvili prostřednictvím mailu či telefonu.

Problémy Vašeho dítěte můžete osobně konzultovat i s ředitelem školy Mgr. Romanem Burdou: e-mail: reditel@hornikova.cz, tel.: 517 541 812, 606 040 911